Rittregler

Reglement og vilkår for deltakelse
Deltakerne plikter å følge Veitrafikkloven, NCFs lover og regler og arrangørens anvisninger.
Noen viktige punkter er:

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte, og at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trase og klasse
 • Alle ryttere må ha gyldig lisens.
 • Det er påbudt med hjelm.
 • Det er ikke tillatt å sykle med plugg i øret (iPod, mp3, mobiltelefon etc).
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei.
 • Det er ikke tillatt med bukkehornstyre, tempobøyle eller andre styreframspring. (barends er tillatt)
 • Følgebil eller andre kjøretøy er ikke tillatt.
 • Masterbil/mastermotorsykkel følger hver pulje. Alle deltakere skal holde seg bak masterbilen/sykkelen til denne slipper feltet. Om forbikjøring foretas, vil deltaker bli diskvalifisert.
 • Ryttere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert.
 • Startnummeret skal være synlig på sykkelen under hele rittet.
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.

DET ER FORBUDT Å KASTE FRA SEG SØPPEL I Eller Langs Løypetrasen!
Søppel kan kastes på anviste soner.

MEDMENNESKELIGHET

Vi har vakt- og Røde Kors-mannskap fordelt rundt om i løypa, men det skjer dessverre uhell også der disse ikke er plassert. Det er derfor veldig viktig at alle deltakere er behjelpelig hvis med-deltakere får problemer.
Vi vil ikke oppleve at deltakere har vært skadet, uten at noen har tilbudt hjelp. du kommer bort i noen som trenger hjelp, men ikke selv har mulighet til å hjelpe; gi beskjed til nærmeste vakt!
Det kan være du som trenger hjelp neste gang. Hvis det kan dokumenteres at du har deltatt i en «hjelpesituasjon» kan det vurderes fratrekk i tid.

VILKÅR FOR DELTAKELSE

Påmelding
All påmelding foregår via https://www.deltager.no/tour_de_tomtvatnet_16062012. Deltakere kommer ikke med på deltakerlisten før betaling er utført og registrert.
 Om deltaker ønsker å bytte klasse etc, vil ikke overskytende beløp refunderes. Hvis en bytter til en dyrere klasse skal mellomlegg betales. (Eksempel; bytte fra trim til Tur – Ingen refusjon, bytte fra trim til tur mellomlegg betales.) En kan ikke påregne at en automatisk vil få byttet klasse.
Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet. Ingen vil bli strøket av start eller resultatlister.
Tidtakerbrikke
Alle som deltar vil få utdelt tidtakerbrikke for tidtaking. I trimklassen benyttes den til registrering av deltakere i mål. Tidtakerbrikken skal festes på ankelen, under sokken. Brikken leveres tilbake umiddelbart etter målgang. Hvis en deltaker av en eller annen grunn ikke kan starte eller bryter, må brikken leveres tilbake så snart som mulig.

Sykdom/ulykke – refusjon av startkontingent.

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke kan stille til start. Dette gjelder også ved sykdom og skade. Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type
hendelser kan være dekket i gjennom personlige forsikringer.

Protester

Mot forhold i rittet: Må leveres senest 15 minutter etter at du har passert mål.
 Mot resultatlisten: Må leveres senest 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.
P rotesten skal være skriftlig og ett gebyr på kr. 300,- skal betales når protesten leveres inn i sekretariatet i målområdet på Moan.

Avlysning / flytting av ritt
Om rittet må avlyses på rittdagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten.
 Om rittet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, avgrunner nevnt ovenfor, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin startkontingent om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato.
Ved avlysning av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten.

Sikkerhet
Deltaker er selv ansvarlig for eventuelt tap av sykkel/utstyr under rittet.
Det finnes førstehjelpsposter rundt om i traseen.
 Følg skilting langs traseen. Pil-henvisninger forteller at det er krappe svinger, bratte utforkjøringer osv. Farlige punkter er merket med gult flagg.

Bilder fra arrangement
Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media. Norges Cykleforbund – Lov og Regelverkshefte 2010.