Temakveld: Trafikksikkerhet og folkehelse

Foto: Innherred
Foto: Innherred

Sykkelrittet Tour de Tomtvatnet (TdT), Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) går sammen med kommunen og Sparebank1 SMN om en temakveld tirsdag 17. april kl. 19.00 – 20.30 i auditoriet på HUNT forskningssenter i Levanger.

Temaet for kvelden er trafikksikkerhet. Det vil også bli presentert smakebiter fra foreløpige resultater fra HUNT4 – om betydningen av hverdagsaktivitet og trening. Frode Tiller Skjervø fra Trygg trafikk kommer for å snakke om trafikksikkerhet, og Anne Grete Wold fra Levanger kommune kommer og forteller om prosjektet i kommunen.

Målgruppe for temakvelden er ansatte på skoler som skal delta på «Fredagstour», lag og foreninger, sykelister, næringsliv (bedrifter som deltar i Sykle til jobben-aksjonen) og andre interesserte.
Bedriftsidretten vil ha stand på temakvelden og informere om Sykle til jobben-aksjon og Sykkeltiern som starter opp 19. april.

Gratis inngang!

Trafikksikkerhetsprisen 2018
Under temakvelden vil også Trafikksikkerhetsprisen 2018 bli presentert.

Levanger kommune og Sparebank1 SMN deler neste vår ut totalt 15000 kroner til en skoleklasse og en klubb som utviser prisverdig opptreden i trafikken. Vinneren vil bli annonsert i forbindelse med TdT temakveld i 2019, etter at en jury har kåret vinnere i begge konkurransene.

Følgende priser vil bli delt ut:

  • Premie til den beste (mest) trafikksikre skoleklassen på 5000,-
  • Premie til den beste (mest) trafikksikre klubben på 10000,-


KRITERIER «BESTE SKOLEKLASSE»
Klassen har gjort en innsats som har betydning for trafikksikkerheten for hele skolen og nærmiljøet
– Elevene har tatt ansvar som gode rollemodeller
– Klassen viser til nyskapende og kreative tiltak for å mobilisere skolen og nærmiljøet for økt trafikksikkerhet. Dokumenter gjerne med bilder og film


KRITERIER «BESTE KLUBB»
– Klubben har gjort en innsats som har betydning for trafikksikkerheten for klubbens medlemmer og nærmiljøet
– Klubben tilfredsstiller kriteriene for «trafikksikker klubb»
– Klubben viser til nyskapende og kreative tiltak for å mobilisere medlemmer og nærmiljø for økt trafikksikkerhet. Dokumenter gjerne med bilder og film.

Konkurransen pågår i perioden 17.april 2018 – 15. mars 2019

Andre nyheter

Tour de Tomtvatnet hele sommeren 2021

I år åpner vi opp hele 8 sykkelløyper fra 29. mai! Vi har den ordinære Tour de Tomvatnet løypen, Markabygda-etappen og barneritt i QR-innpakning fra 29. mai – 13. juni. I tillegg har vi tryllet fram 5 ulike KulTour-løyper der du kan oppleve kultur og kulinariske opplevelser på sykkelsetet hele sommeren – Munkeby, Falstad, Røstad, […]

9 timer igjen! Se siste oppdaterte informasjon!

Er du klar for årets TdTQR og TdTKulTour? I det klokken sier 9 timer igjen til start har vi noen oppdateringer å komme med knyttet til plassering av sjekkpunkter. Vi har gjort noen endringer i oppsettet de siste dagene. Alle kart skal være oppdatert, samt informasjon om plassering av sjekkpunkter under hver løype. Har du […]

Tour de Tomtvatnet 2021

Delta på årets Tour de Tomtvatnet
– TdTQR
– Tour de Tomtvatnet 47km
– Markabyda – 15km
– Barneritt
– TdTKulTour

TdT 2021 – en alternativ tour

Med bakgrunn i den usikre situasjonen knyttet til corona har styret i Tour de Tomtvatnet besluttet og arrangere en alternativ tour i 2021 på lik linje med arrangementet i 2020.

Årets alternative tour vil bli arrangert fra 29.mai til 12.juni 2021.